kojikoji0531's tournament history
1~10/94
Tournament Results win/lose
The 9th Shogi Wars Meijin
26.00 Kyu
30208th/117722
4 win 2 lose
The 44th Shogi Wars Winning Streak
winning : 6
19640th/183013
24 win 12 lose
The 61st Shogi Wars Dan Kyu
1.21 Kyu
3293rd/27154
21 win 10 lose
The 7th Shogi Wars Koutei
1.23 Kyu
34358th/211716
37 win 23 lose
The 43rd Shogi Wars Winning Streak
winning : 2
49797th/132213
6 win 6 lose
The 7th Shogi Wars Koutei
2.19 Kyu
42268th/205204
30 win 23 lose
The 60th Shogi Wars Dan Kyu
1.87 Kyu
4504th/26386
19 win 15 lose
The 42nd Shogi Wars Winning Streak
winning : 2
44956th/126898
7 win 5 lose
The 7th Shogi Wars Oushou
2.29 Kyu
44161st/207687
33 win 34 lose
The 59th Shogi Wars Dan Kyu
5.00 Kyu
9160th/134306
14 win 16 lose
▲TOP