masayuki1210's tournament history
81~87/87
Tournament Results win/lose
The 7th Shogi Wars Gyokushou
2.08 Kyu
59000th/245395
43 win 43 lose
The 64th Shogi Wars Dan Kyu
2.08 Kyu
370th/149536
22 win 15 lose
The 46th Shogi Wars Winning Streak
winning : 3
71708th/188277
21 win 21 lose
The 63rd Shogi Wars Dan Kyu
3.11 Kyu
2913th/150409
22 win 32 lose
The 7th Shogi Wars Teiou
3.12 Kyu
56181st/218865
28 win 44 lose
The 45th Shogi Wars Winning Streak
winning : 2
61183rd/139154
5 win 7 lose
The 9th Shogi Wars Meijin
16.00 Kyu
104765th/228387
14 win 18 lose
▲TOP