Yagura Climbing Silver

Watching Game Results
Ranking of acquired dan/kyu
1st kuritanchan110 8.76 Dan
2nd its 6.62 Dan
3rd mizosato 6.48 Dan
▲TOP