Aono-style

Watching Game Results
Ranking of acquired dan/kyu
1st zibakujoou 7.08 Dan
2nd Without_You 7.05 Dan
3rd TORAJI55 6.99 Dan
▲TOP